A magyar kultúra napja a Vermes-villában

A magyar kultúra napja a Vermes-villában

A Csallóköz szívében Dunaszerdahelyen is megünnepelték a Himnusz születésének napját, azaz a Magyar Kultúra Napját. Közel egy órás színes műsor keretén belül tartották meg az ünnepséget a Vermes-villában január 22-én a Pázmaneum Társulás és a Kortárs Magyar Galéria szervezésében.

A Vermes-villát megtöltő ünneplők először magyar nemzeti imádságunkat a Himnuszt énekelték el közösen majd Karaffa Attila, a Pázmaneum ügyvezető elnökének az ünnepi beszédét hallgathatták meg. A szónok beszédében kitért az egyetemes magyarság és szűkebb körben a dunaszerdahelyi magyarság feladatára is, amely a magyar kultúra ápolása tiszta és természetes nemzettudati kötelességből és nem különböző oklevelek és kitüntetések reményének fényében. „Mi, dunaszerdahelyiek is fontos szerepet töltünk be egyetemes magyar kultúránk, de különösképpen a felvidéki magyar kultúra megőrzésében. Mikor nyelvi, nemzetiségi jogainkat folyamatosan csorbítják és társadalmunkban felüti fejét a közöny, a beletörődömség, akkor szükséges, hogy lássa társadalmunk igen is van értelme a magyar kultúra ápolásának, igen is van értelme nemzeti identitásunk megőrzésének, igenis van értelme az anyanyelvi oktatásnak! Mindannyiunk érdeke, hogy ifjúságunk a magyar iskolákban magába szívja a magyar kultúra és művelődés alapjait és felvértezze magát az öntudatos magyar identitás páncéljával." – fogalmazott az ünnepi beszéd szónoka. Egyben feltette a kérdést is, hogy ápoljuk-e tisztességesen nemzeti hagyományainkat, kultúránkat valamint, hogy megtanítjuk-e gyerekeket a családjuk, a városuk, a hazájuk iránti szeretetre?

Beszédében kitért arra az anekdotára is, amely Erkel Ferenccel történt meg a Himnusz megzenésítésekor, valamint a Rákosi-éra alatti új himnusz megírására tett kísérlet kapcsán. „A kultúra kovácsai, vasverői: az óvónők, tanítók, tanárok, mérnökök, közművelődési alkalmazottak, a műszaki, közgazdász értelmiség együtt az egyszerű emberekkel: munkásokkal, parasztemberekkel ugyanúgy veri, izzítja a vasat most a magyar kultúra kohójában. Köszönet érte nekik és hála. És ezt el kell mondanunk szűkebb környezetünk Dunaszerdahely esetében is. Sokszor nincsenek megbecsülve a kultúra őrei sem anyagi, sem szellemi elismerés terén sem. A magukét áldozzák fel, a maguk idejét még ha bizonytalannak is látszik munkájuk gyümölcse." – emlékezett a kultúra ápolóiról a szónok. Ünnepi beszédében továbbá kiemelte a magyar kultúra fontos szerepét az európai kultúra és az új magyar alkotmány kapcsán is. Végezetül köszönetet mondott a magyar kultúráért, a magyar nyelvért dolgozó embereknek és közösségeknek és Kodály szavaival búcsúzva: „Nincs megalkuvás magyarságban és művészetben!" kívánt méltóságteljes ünneplést az esthez.

Az ünnepi gondolatok után Rigó Ronald, a győri Széchenyi István Egyetem harmadéves zongoraművész hallgatójának zongorajátéka következett, aki Fryderick Chopin: e-moll etűdjét adta elő. Majd Takács Réka, a Novus Ortus Diákszínpad tagja Ábrányi Emil: Magyar nyelv című versét szavalta el.

Őt Iván Péter, a Kortárs Magyar Galéria vezetője követte, aki a dunaszerdahelyi galériát mutatta be a magyar kultúra szolgálatában. Beszédében az energikus és fiatal kulturális vezető úgy fogalmazott, hogy a Kortárs Magyar Galéria fontos szerepet tölt be a város, a szlovákiai magyarság, de az egész egyetemes magyarság történetében egyedülálló művészeti gyűjteményével és sikeres kiállításaival. Szólt többek között a kultúra sanyarú támogatottságáról, amely szomorú tendencia több országban is. Ugyanakkor pozitív hangvétellel nyugtázta, hogy a galéria kuratóriumának és alkalmazottainak munkája magas színvonalú a galéria alapítása óta. Összefoglalta a Kortárs Magyar Galéria megalakulásának főbb pillanatait, amelyek elképzelhetetlenek lettek volna Luzsica Lajos és Pázmány Péter nélkül. Bemutatta a galéria gazdag és sokrétű tevékenységét, valamint felhívta a jelenlevők figyelmét a kiállítások melletti különböző rendezvények sokaságára, amelyek által élet költözött a Vermes-villa falai közé.

A galéria vezetőjének beszéde után a Pántlika zenekar csallóközi magyar népzenét játszott majd ismételten Rigó Ronald ült a zongorához, aki Liszt Ferenc a-moll Paganini etűdjét játszotta el.

A jelenlevők részvételét - különösen az újpesti magyar küldöttséget - és a fellépő művészek önzetlen fellépését Karaffa Attila köszönte meg majd közösen elénekelték a Magyar Kultúra Napja dunaszerdahelyi ünnepségének lezárásaként a Szózatot.

 

(KA)

A magyar kultúra napja a Vermes-villában
A magyar kultúra napja a Vermes-villában
A magyar kultúra napja a Vermes-villában
A magyar kultúra napja a Vermes-villában
A magyar kultúra napja a Vermes-villában