Szülőföld (2015-08-21 - 2015-09-11)

Szülőföld

„… Szülőföld!

A világűrből nézve egy furcsán csodás, állandóan változó, világító gömb, ahol élünk!

Egy rész az egészből!

Egy földrész, ország, hazád, városod, falvad, tanya ahol születtél a föld ahol tán járni tanultál, élsz, dolgozol, ahonnan származol, születtél, él, élt családod, törzsed, nemzeted! Ahonnan elindulsz, ahová visszatérsz, melyben az élet fogan, ahol apáink vére hullt, melybe temetnek, hol a szél szétfújja hamvaid! Ahol otthon vagy!

Egy maréknyi zsíros éltető massza, köves, termő és terméketlen nehezen engedő anyag, finoman pergő homok, könnyen mintázható, engedelmes agyag, melyben gyökeret ereszthetsz, melyen biztosan megvetheted lábad, ahonnan elrugaszkodhatsz, szárnyalhatsz!

S minden, amit e szó, fogalom hallatán olvasván, leírva, kimondva megmozdítja lelked s alkotásra sarkall, elindítja képzeleted a teremtő alkotói folyamatot…!

Ez a pár gondolat a Szülőföld című kiállítás kiírása kapcsán született s arra szerettem volna buzdítani a felkért művészkollégákat, hogy e gondolatok mentén ezeket kiegészítve öntsék műalkotásokba, hogy mit gondolnak e szó - szülőföld – kapcsán!

Ez a kiállítás, nem mellesleg folytatása az ugyan itt, a Dunaszerdahelyi Kortárs Magyar Galériában 2013-ban rendezett „Kapcsolat” a 2014-ben rendezett „ Duna” című kiállításoknak. Talán már a címek, tematikák is jelzik, hogy egy olyan kiállítás sorozatot szeretnénk létrehozni mely a jelen Magyarországán élő, dolgozó képzőművészek egy csoportjával, bevonva a Felvidék magyar képzőművészeit is, egy -  egy az összmagyarságnak eredendően fontos tematikát feldolgozva, egy élő képzőművészeti sejtet képez majd mindig kicsit továbblépve, osztódva, fejlődve, egy  terjedelmében nem túl nagy, de igen jelentős szellemiséget, tehetséget hordozó rendkívül jelentős csoportjává váljék a mindenkori kortárs Magyar képzőművészetnek.

Természetesen elsősorban olyan művészeket hívtunk, hívunk meg akik hasonlóképp gondolkodnak a kortárs művészet egészéről, ezen belül is a képzőművészetről! Ugyanakkor stilárisan, az alkotói folyamataikat tekintve nem fűzhetők fel egy szálra. Mert bár a kortárs művészek egy viszonylag szűk csoportjáról van szó, közös bemutatkozásuk, egymás vállalása, mégis ad egy sajátos keresztmetszetet a kortárs Magyar művészetről! A fentebb említett két kiállítás s természetesen ez is tökéletes bizonyítéka mindennek! A felkért művészek között vannak, voltak alkotók, akik igyekeztek szigorúan a kiírt tematika keretei közt maradni mások lazábban kezelték eme felhívásokat! Végül is ez, ha a kiírás s a kiállítás rendezői nem túl rigorózusak, bőven belefér az elképzelésekbe s minden szempontból színesíti az anyagot többszintű lehetőséget biztosít az alkotóknak!

Érdekes talán, hogy jómagam úgy gondoltam, hogy a „Szülőföld” mint téma lesz az mely a legtöbb alkotót alkotásra ösztönzi. Meglepetésemre nem így lett, de később többször is átgondolva a téma súlyát rá kellett döbbennem, hogy fantasztikus terhet tettünk meghívott kollégáink vállára. No nem elsősorban a tematikával, hanem a feldolgozására meglévő idő mennyiségével!, és akkor a Szülőföld egy másik megfogalmazásáról mint Anyaföld, Édes Anyaföld még említést se tettünk!

Úgy gondolom, hogy ez egy olyan jelentőségű, olyan sokrétűen, sokoldalúan megközelíthető, feldolgozható téma, hogy visszatekintve nagy bátorság volt kiírása, vagy játszva a magyar nyelv adta lehetőségekkel nagy botorság, természetesen csak ami az időt illeti. Ugyan akkor remek lehetőség is!, kiváló alkotások születésére!

Ez egy hatalmas lélegzetvételű, lehetőségekkel teli téma s megérdemli, hogy egyszer talán egy nagyobb formátumú kiállítás keretében visszatérjünk rá!

Elképzelésünk a három kiállítással kapcsolatban nem egy demonstratív jellegű megnyilvánulás, nem egy a kiállítás létrehozásának performansza volt, hanem a jelenlét, egy nyilvánvaló jelzés, hogy egy szellemi, lelki közösséghez tartozók vagyunk s ugyan gyökereink esetleg máshol erednek, de egy fa, egy igen terebélyes fa életét tápláljuk!

Nem titkolt cél, hogy a MAOE / Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete / Képzőművészeti Tagozata mely védnöke is a tárlatnak, e kiállítás sorozattal új lehetőségeket, tagjai az alkotáshoz új impulzusokat kapjanak, támogatva, alátámasztva a MAOE éves nagy kiállításait!

Körülnézve a termekben, 54  művész alkotásait láthatjuk s bár vannak köztük hasonlóan megnyilvánuló, interpretáló, gondolkodó alkotók – ezt próbálta a rendezés is alátámasztani -, megdöbbentő, vagy talán nem is!, hogy mindannyian másként és másként s nyomatékosítva megint csak  másként szólnak, egy adott pillanatban ugyanarról a témáról, jelesül a szülőföldről! Mindannyian másként próbálják megértetni velünk a befogadóval mit jelent számukra a szülőföld egy, az adott pillanatban, vagy az élet egésze folyamán, de ez így természetes, mert ha nem így lenne, az a művészet halálát jelentené! Egyikük épp a politikai aktualitás felhangjával, másikuk történelmi visszatekintéssel megint mások tájakkal, tájrészletekkel, szimbólumokkal, jelzésekkel, absztrakt módon, vagy éppen az autentikus népművészetet beépítve, vagy naturálisan fogalmazva, néhányan a tőlük megszokottól eltérő módon megnyilvánulva.

Lehetne kiemelni alkotókat, műveket, hiszen Kossuth díjas alkotótól kezdve az Érdemes Művészen, Munkácsy díjas művészeken keresztül az épphogy kezdő alkotóig széles a skála, de már az előző két kiállítás alkalmával s most is úgy gondolom, hogy mind a tematika mind a kiállított anyag nagyszerűsége ezt fölöslegessé teszi.

Már tavaly is külön emelte a kiállítás rangját, hogy a MANK Galéria Szentendrén, csatlakozott elképzelésünkhöz, felajánlotta a lehetőséget, hogy az anyagot ott is bemutathassuk s ez idén is így lesz! Ehhez társul, hogy pompás katalógus készülhetett  már az előző két kiállításról is és a Szentendrei megnyitóra a Szülőföldé is elkészül! Külön köszönet érte Sárkány Győzőnek, Barák Péternek és Aknay Jánosnak!

A Dunaszerdahelyi Kortárs Magyar Galéria méltó helye ezen kiállításoknak, tapasztalatból tudom néha emberfeletti munkával biztosítva eme lehetőségeket Iván Péter barátunk vezetésével! Remélem így lesz ez míg világ a világ!

Némi „felső” támogatásunk is akadt, hiszen tulajdonképpen majdnem véletlen, hogy eme kiállítás megnyitására Államalapításunk ünnepének másnapján, Szent István napján kerülhetett sor, Szülőföld címmel!

Végezetül, de nem utolsó sorban nyomatékosítanám, hogy ez egy nagyon jó kiállítás, méltó tematikájához, kiváló művészek bemutatkozása, méltón jó hírükhöz!

Kérem tehát fogadják ezt a kiállítást azzal az áhítattal, azzal a tisztelettel ahogy a kiállító művészek, fordulnak a művészet felé,  azzal az odaadással ahogy alkotásaikat létrehozzák, műveiket megteremtik, hogy ezt az egyébként csodálatos világot mely tudom, tapasztalom, nem mindig szép, nem mindig jó, nem is mindig oly csodálatos, a szülőföldünket, egy másik szemszögből egy másik lélek, gondolat, szellemiség szűrőjén keresztül mutatják meg nekünk!

Vagy egyszerűen, csak gyönyörködtetnek! Gyönyörködjenek!

Baky Péter

 

NÉZZEN KÖRÜL A VERMES-VILLÁBAN!

 

További termeink (kattintson a linkre):

Földszinti bal terem

Földszinti jobb terem

Luzsicza terem

Emelet - erkély

 

Szülőföld
Szülőföld
Szülőföld
Szülőföld
Szülőföld
Szülőföld
Szülőföld
Szülőföld
Szülőföld
Szülőföld
Szülőföld
Szülőföld
Szülőföld
Szülőföld
Szülőföld
Szülőföld
Szülőföld
Szülőföld
Szülőföld
Szülőföld
Szülőföld
Szülőföld
Szülőföld
Szülőföld
Szülőföld