Kortárs Magyar Galéria

Kortárs Magyar Galéria Alapítvány alapitói 1997.8.13-án létrehozták az alapítvány megalapításáról készült szerződéssel a "KORTÁRS MAGYAR GALÉRIA ALAPÍTVÁNY" ("Nadácia Galéria súcasných madarských umelcov ") - nevű alapítványt (a továbbiakban csak "alapítvány").

Az alapítvány célja a kortárs magyar művészek támogatása az egész világon, a csallóközi régió szellemi és kulturális értékeinek védelme, mely az alábbi tevékenységi formákban nyilvánul meg:
a) pénzeszközök gy
űjtése az alapítvány bankszámláján,
b) állandó, alkalmi és vándorkiállítások szervezése,
c) a kortárs magyar m
űvészek tevékenységének támogatása.

Az alapítvány alapítói:
1. Dunaszerdahely Város, képviselve Ing. Pázmány Péter polgármester által, a Város statisztikai számjele: 305 383, székhelye: 929 01 Dunajská Streda, Hlavná 50 sz.
2. Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete, rövidítve: "MAOE", képviselve Bauer István elnök által,
székhelye: 1054 Budapest, Báthory utca 10, Magyar Köztársaság.

 

 

A Kortárs Magyar Galéria munkatársai:

Dr. Iván Péter

Mgr. Németh Nikolas

Kotrba Ivett

 

 

A Kortárs Magyar Galéria Kuratóriumának tagjai:

A. Szabó László - a kuratórium elnöke, Dunaszerdahely alpolgármestere

Szakáll Mária - a kuratórium alelnöke, festőművész

Karaffa Attila kultúraszervező, Dunaszerdahely alpolgármestere

Budahelyi Tibor szobrászművész

Cs. Tóth János művészeti író

Horony Ákos festőművész

Huszár László kultúraszervező

Ibolya Ildikó a Városi Művelődési Központ igazgatója

Baky Péter festőművész

D. Udvary Ildikó művészettörténész

Mayer Éva grafikusművész

Varga-Amár László festőművész

Péntek István kultúraszervező, vállalkozó